Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Delta Lloyd

Mooi voorbeeld

Errol Morris is een grote inspiratie voor mij en bij het bedenken van deze films voor Delta Lloyd haal ik veel inspiratie uit zijn werk. Hier enkele mooie voorbeelden:

Motion Design

Ik vind het mooi om sommige woorden in grafische effecten te benadrukken zoals in deze trailer.


Voorbeeld van het gebruik van lipsync uit een interview in een reconstructie.

Werk Gregg Telussa