Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stemmen selectie

 

Narrator opties The Last Fight

Hierbij een viertal mogelijkheden voor de acteurs die de voice-over van The Last Fight zouden kunnen doen.
Deze mensen zijn allemaal beschikbaar in Thackerville als wij er zijn. We zouden het ook kunnen draaien en uiteindelijk een re-shoot doen met een andere acteur. Of een andere stem nemen. Zie het dus als een temp voor tijdens de edit.

 
 
 
Screenshot 2017-02-27 15.23.05.png